เซ็กซี่การล้างรถ (Sexy Car Wash) 4 – เซ็นทรัล, Thailand Motor Festival อุดรธานี, 18 August 2013.